Okrugićeva 6, Petrovaradin | Novi Sad

+381 69 4 123 273

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Lektor srpskoga jezika

Lektura i korektura svih vrsta tekstova

Nakon završene lekture i korekture, dobićete:

  • jedan primerak lektorisanog teksta u elektronskoj verziji (word dokument)
  • jedan primerak teksta u kom su istaknute sve greške (word dokument)
DODATNE USLUGE

Tehničko uređenje radova

Vršimo tehničko uređenje Vaših seminarskih, diplomskih, master, magistarskih i doktorskih radova.

Šta podrazumeva tehničko uređenje rada: 

  • podešavanje automatskog sadržaja
  • podešavanje automatskog spiska tabela, slika, grafikona…
  • podešavanje margina
  • podešavanje proreda unutar teksta
  • podešavanje proreda između pasusa

kontakt detalji

Imate pitanje? 

Telefon - lektura i korektura

069 4 123 273

Telefon - tehničko uređenje rada

064 054 46 89

Imejl

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Kontakt forma

KLIKNI I POZOVI LEKTORA