Lektura i korektura

Vršimo lekturu i korekturu svih vrsta tekstova, po najpovoljnijoj ceni.
Lektura i korektura svih vrsta tekstova

Prozna dela

Poezija

Diplomski radovi

Doktorske disertacije

Magistarski radovi

Master radovi

Seminarski radovi

Sve vrste stručnih radova

Časopisi

Nakon završene lekture i korekture, dobićete:

  • jedan primerak lektorisanog teksta u elektronskoj verziji (word dokument)
  • jedan primerak teksta u kom su istaknute sve greške (word dokument)
  • jedan odštampan primerak lektorisanog teksta

Godina iskustva

Urađenih projekata

%

Zadovoljnih klijenata

Profesionalnost iznad svega.

KLIKNI I POZOVI LEKTORA