Lektura i korektura

Vršimo lekturu i korekturu svih vrsta tekstova, po najpovoljnijoj ceni.

Nakon završene lekture i korekture, dobićete:

  • jedan primerak lektorisanog teksta u elektronskoj verziji (word dokument na CD-u)
  • jedan primerak teksta u kom su istaknute sve greške (word dokument na CD-u)
  • jedan odštampan primerak lektorisanog teksta

Godina iskustva

Urađenih projekata

%

Zadovoljnih klijenata

Profesionalnost iznad svega.