Lektor srpskoga jezika

Lektura i korektura svih vrsta tekstova

Nakon završene lekture i korekture, dobićete:

  • jedan primerak lektorisanog teksta u elektronskoj verziji (word dokument)
  • jedan primerak teksta u kom su istaknute sve greške (word dokument)

kontakt detalji

Imate pitanje?

Telefon

069 4 123 273

Imejl

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Kontakt forma

Call Now ButtonKLIKNI I POZOVI LEKTORA