Okrugićeva 6, Petrovaradin | Novi Sad

+381 69 4 123 273

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Lektura i korektura proznih dela

Lektura romana, pripovetke, priče…

Volite da pišete prozu. Dok pišete, u trenucima inspiracije, dešava Vam se da zanemarite pravopisna pravila. Naš posao je da Vam pomognemo, mi lektorišemo Vaša prozna dela. Uz našu pomoć se Vaš roman, pripovetka ili priča lako čitaju.

Cene usluga lekture i korekture se određuju pojedinačno i uslovljene su sledećim faktorima:

  • broj strana;
  • tip teksta u rukopisu i same namene rukopisa;
  • udeo slika i grafikona na svakoj strani;
  • veličina proreda;
  • posebni zahtevi klijenta koji se odnose na rok izrade.

Cena je izražena po strani, a kao parametar za veličinu jedne strane uzima se 1800 karaktera sa proredom. 

Usluge

jedinica

cena (€)

Lektura + korektura  po strani 4-6
Slova bez kvačica (Ukoliko ste u tekstu koristili slova bez kvačica (š,ć,č,ž → s,c,z), na cenu lekture vršite doplatu. po strani 1
Tehničko uređenje teksta (diplomski, master i doktorski radovi) po strani 1
Uz lekturu i korekturu redaktura je besplatna po strani besplatno

Ukoliko želite da Vam preciziramo cenu, prosledite nam tekst na uvid putem imejla info@lektor-srpskoga-jezika.com.

kontakt detalji

Imate pitanje? 

Telefon - lektura i korektura

069 4 123 273

Telefon - tehničko uređenje rada

064 054 46 89

Imejl

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Kontakt forma

KLIKNI I POZOVI LEKTORA