Lektura i korektura master radova

Lektura master radova.

Po najpovoljnijim uslovima vršimo lekturu i korekturu master radova. Ne dozvolite da stilske, gramatičke i pravopisne greške obezvrede rad u koji ste uložili Vaš trud i znanje. Angažujte lektora!  

Cene usluga lekture i korekture se određuju pojedinačno i uslovljene su sledećim faktorima:

  • broj strana;
  • tip teksta u rukopisu i same namene rukopisa;
  • udeo slika i grafikona na svakoj strani;
  • veličina proreda;
  • posebni zahtevi klijenta koji se odnose na rok izrade.

Cena je izražena po strani, a kao parametar za veličinu jedne strane uzima se 1800 karaktera sa proredom. 

POPUST ZA STUDENTE

Na prethodno istaknute cene odobravamo popust za studente u iznosu od 20% (diplomski i master radovi).

Ukoliko želite da Vam preciziramo cenu, prosledite nam tekst na uvid putem imejla info@lektor-srpskoga-jezika.com.

kontakt detalji

Imate pitanje? 

Telefon

069 4 123 273

Imejl

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Kontakt forma

Call Now Button