Okrugićeva 6, Petrovaradin | Novi Sad

+381 69 4 123 273

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Lektura i korektura poslovne korespondencije

Lektura poslovne prepiske

Niste sigurni da li je tekst koji želite da pošaljete u poslovnoj prepisci gramatički, pravopisno i stilski ispravan. Pozovite nas, mi vršimo lekturu poslovnih i stručnih tekstova. 

Cene usluga lekture i korekture se određuju pojedinačno i uslovljene su sledećim faktorima:

  • broj strana;
  • tip teksta u rukopisu i same namene rukopisa;
  • udeo slika i grafikona na svakoj strani;
  • veličina proreda;
  • posebni zahtevi klijenta koji se odnose na rok izrade.

Cena je izražena po strani, a kao parametar za veličinu jedne strane uzima se 1800 karaktera sa proredom. 

Usluge

jedinica

cena (€)

Lektura + korektura  po strani 4-6
Slova bez kvačica (Ukoliko ste u tekstu koristili slova bez kvačica (š,ć,č,ž → s,c,z), na cenu lekture vršite doplatu. po strani 1
Tehničko uređenje teksta (diplomski, master i doktorski radovi) po strani 1
Uz lekturu i korekturu redaktura je besplatna po strani besplatno

Ukoliko želite da Vam preciziramo cenu, prosledite nam tekst na uvid putem imejla info@lektor-srpskoga-jezika.com.

kontakt detalji

Imate pitanje? 

Telefon - lektura i korektura

069 4 123 273

Telefon - tehničko uređenje rada

064 054 46 89

Imejl

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Kontakt forma

KLIKNI I POZOVI LEKTORA