Cenovnik

Cene usluga lekture i korekture se određuju pojedinačno i uslovljene su sledećim faktorima:

  • broj strana;
  • tip teksta u rukopisu i same namene rukopisa;
  • udeo slika i grafikona na svakoj strani;
  • veličina proreda;
  • posebni zahtevi klijenta koji se odnose na rok izrade.

Napravili smo cenovnik da možete orijentaciono odrediti koja bi bila cena lekture i korekture vašeg teksta. Cene su izražene po strani, a kao parametar za veličinu jedne strane uzima se 1800 karaktera sa proredom.

Ukoliko želite da Vam preciziramo cenu, prosledite nam tekst na uvid putem imejla ili kontakt forme.

KLIKNI I POZOVI LEKTORA