Lektura i korektura seminarskih radova

Lektura seminarskih radova

Imate zadatak da napišete seminarski rad. Pronašli ste svu potrebnu literaturu, sigurni ste u svoje znanje iz date oblasti, ali imate pravopisnih nedoumica. Kontaktirajte nas, mi radimo lekturu seminarskih radova. Da Vaš rad bude najbolje ocenjen.

Cene usluga lekture i korekture se određuju pojedinačno i uslovljene su sledećim faktorima:

  • broj strana;
  • tip teksta u rukopisu i same namene rukopisa;
  • udeo slika i grafikona na svakoj strani;
  • veličina proreda;
  • posebni zahtevi klijenta koji se odnose na rok izrade.

Cena je izražena po strani, a kao parametar za veličinu jedne strane uzima se 1800 karaktera sa proredom. 

Ukoliko želite da Vam preciziramo cenu, prosledite nam tekst na uvid putem imejla info@lektor-srpskoga-jezika.com.

kontakt detalji

Imate pitanje? 

Telefon

069 4 123 273

Imejl

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Kontakt forma

Call Now Button