Okrugićeva 6, Petrovaradin | Novi Sad

+381 69 4 123 273

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Lektura i korektura seminarskih radova

Lektura seminarskih radova

Imate zadatak da napišete seminarski rad. Pronašli ste svu potrebnu literaturu, sigurni ste u svoje znanje iz date oblasti, ali imate pravopisnih nedoumica. Kontaktirajte nas, mi radimo lekturu seminarskih radova. Da Vaš rad bude najbolje ocenjen.

Cene usluga lekture i korekture se određuju pojedinačno i uslovljene su sledećim faktorima:

 • broj strana;
 • tip teksta u rukopisu i same namene rukopisa;
 • udeo slika i grafikona na svakoj strani;
 • veličina proreda;
 • posebni zahtevi klijenta koji se odnose na rok izrade.

Cena je izražena po strani, a kao parametar za veličinu jedne strane uzima se 1800 karaktera sa proredom. 

Osim lekture vršimo i tehničko uređenje Vaših seminarskih, diplomskih, master i doktorskih radova. Tehničko uređenje vršimo na osnovu pravilnika koji je propisan od strane Vaše škole ili fakulteta.

Ukoliko ste učenik ili student i živite bilo gde u Srbiji, a imate problem u vezi sa tehničkim uređenjem rada, stojimo Vam na raspolaganju. Vaš zadatak je samo da nam pošaljete rad, a na nama je da ga u najkraćem roku uredimo po Vašim zahtevima i da Vam ga prosledimo putem mejla.

Šta podrazumeva tehničko uređenje rada: 

 • podešavanje margina
 • podešavanje teksta
 • podešavanje slika, grafikona i tabela
 • podešavanje proreda
 • podešavanje fonta
 • numerisane stana
 • podešavanje automatskog sadržaja

Usluge

jedinica

cena (€)

Lektura + korektura  po strani 4-6
Slova bez kvačica (Ukoliko ste u tekstu koristili slova bez kvačica (š,ć,č,ž → s,c,z), na cenu lekture vršite doplatu. po strani 1
Tehničko uređenje teksta (diplomski, master i doktorski radovi) po strani 1
Uz lekturu i korekturu redaktura je besplatna po strani besplatno

Ukoliko želite da Vam preciziramo cenu, prosledite nam tekst na uvid putem imejla info@lektor-srpskoga-jezika.com.

kontakt detalji

Imate pitanje? 

Telefon - lektura i korektura

069 4 123 273

Telefon - tehničko uređenje rada

064 054 46 89

Imejl

info@lektor-srpskoga-jezika.com

Kontakt forma

KLIKNI I POZOVI LEKTORA